Book Ticket

12/25/2012

Live | April 20,2013 - Ryosuke Kiyasu

Venue: Shimokitazawa BAR APOLLO
Naoji Kondo(Sax)+Daigo Ichinose(contrabass)+Ryosuke Kiyasu(Ds)
Start: 20:00 -

No comments:

Post a Comment

Kiyasu Orchestra

SETE STAR SEPT