Book Ticket

12/14/2011

Live | July 9,2011 - Shiro Ohnuma + Kiyasu

Venue: Flying Teapot (Tokyo,JAPAN)
w/SACHIKO + Rinji Fukuoka, Junzo Suzuki, Ichiro(ex.Yura yura Teikoku),Jah Excretion

No comments:

Post a Comment

Kiyasu Orchestra

SETE STAR SEPT